Beslutsångest

Tuffa beslut måste väl ändå tas?
Det måste ju bli rätt någon gång?
Hur farligt kan det vara? 
Vad kan hända?
 
 
 
Det är så många frågor så man blir ju helt snurrig av det. Man vet knappt ut eller in. Men steget ska tas i alla fall.
Jag klurar på om jag ska tacka ja eller nej. 
Vilket blir bäst?